Waarom een Energielabel voor uw woning

Woningeigenaren zijn verplicht om bij oplevering nieuwe woning, verhuur of verkoop van hun woning een geldig Energielabel te overhandigen aan de nieuwe koper of verhuurder.

Hoe wordt het Energielabel vastgesteld

Om het Energielabel van uw woning vast te stellen, wordt gekeken naar de Isolatie van de woning en de installaties die er zijn voor het verwarmen, koelen en ventileren. Wij hebben ongeveer 1 uur nodig voor de inspectie van uw woning. Na het verwerken krijgt u het Energie Prestatie certificaat met de daarbij behorende Energie Label

Label A++++ t/m G

Het Energielabel laat zien hoe Energiezuinig uw woning is. Het wordt aangegeven met de letters A t/m G, waarbij A het meest Energiezuinig is en G het minst.E nergielabel A++++ is het beste en G de slechste

Fossiele Energie

Hoe minder fossiele energie een woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Fossiele Energie komt van kolen, olie en aardgas. De Energieprestatie van een gebouw wordt vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA8800. Deze methode is gebaseerd op de Europese CEN normen.